ตลาดสามชุกร้อยปีจังหวัดสุพรรณบุรี

          วันนี้เราจะพาไปท่องเที่ยวตลาดโบราณเป็นตลาดเก่าแก่ของจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งตลาดแห่งนี้นั้นจะอยู่ที่ชุมชนแห่งหนึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณริมแม่น้ำท่าจีนโดยตลาดนี้มีชื่อว่าตลาดสามชุกร้อยปีส่วนสาเหตุที่มีการตั้งชื่อว่าสระสามชุก 100 ปีนั้นก็เพราะว่าที่ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอสามชุกนั่นเอง

      แน่นอนว่าตลาดแถวนี้นั้นเป็นตลาดที่เก่าแก่อายุหลายร้อยปีมาแล้วซึ่งถ้าใครเคยมีการศึกษาประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีจะทราบว่าที่ตลาดแห่งนี้ในสมัยก่อนนั้นเป็นตลาดที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์การค้าของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยก็ได้เนื่องจากตัวตลาดนั้นอยู่ติดกับริมแม่น้ำทำให้การสัญจรไปมาในการซื้อขายกันนั้นค่อนข้างสะดวกสบายเพราะว่าในสมัยโบราณนั้นมีการสัญจรกันผ่านทางแม่น้ำนั่นเองดังนั้นเวลาที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะนำสินค้ามาขายที่ตลาดนั้นก็จะนำมาผ่านทางเรือจึงทำให้ที่ตลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงมากทั้งในอดีตและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนั้นเอง 

             สำหรับการค้าขายที่ตลาดสามชุก 100 ปีแห่งนี้จะเน้นการค้าขายทั่วไปมีทั้งของกินของใช้และของตกแต่งเครื่องประดับต่างๆเหมือนกับตลาดอื่นๆแต่ก็จะมีสินค้าที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรีนำมาวางจำหน่ายด้วยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาหาซื้อของใช้และของฝาก

        ในสมัยก่อนนั้นที่ตลาดแห่งนี้เคยมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นเมื่อมีความเจริญเข้ามามีการสร้างถนนตัดผ่านเข้ามาในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีทำให้การเดินทางนั้นสะดวกสบายมากขึ้นผู้คนนั้นสัญจรผ่านทางรถยนต์ดังนั้นจึงมีการสร้างตลาดแห่งใหม่หลายที่ในจังหวัดสุพรรณบุรีทำให้ที่ตลาดสามชุกร้อยปีแห่งนี้กลายเป็นตลาดที่มีคนเดินทางมาซื้อขายกันน้อยมาก 

อย่างไรก็ตามแต่หลังจากที่คนในชุมชนเห็นว่าตลาดแห่งนี้เกือบจะกลายเป็นตลาดล้างแล้วดังนั้นคนในชุมชนจึงร่วมใจกันพัฒนาตลาดทำให้ตลาดแห่งนี้นั้นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หาใครมาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะต้องแวะมาซื้อของที่ตลาดแห่งนี้

         เส้นทางด้านชาวบ้านก็สามารถทำได้สำเร็จโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตลาดแห่งนั้นได้มีการเปิดบ้านสร้างเป็นร้านค้าทำให้มีข้าวของเครื่องใช้มาขายเป็นจำนวนมากและเป็นตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเนื่องจากนอกจากมีสินค้าให้ซื้อเยอะแล้วยังสามารถมาเยี่ยมชมตลาดเก่าแกเข้าบ้านแต่ละหลังนั้นสร้างมาจากไม้ที่มีอายุเป็นร้อยปีแล้วก็มีดังนั้นจึงนับได้ว่าหากพูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีและถามหาตลาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดก็ต้องเป็นตลาด 3 ชุกร้อยปีแห่งนี้เท่านั้นเอง

 

สนับสนุนโดย  ole777

Related Post